Πρωτόκολλο COVID-19

covid

 

Υπό τις παρούσες συνθήκες λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού COVID-19, με κύριο μέλημα μας την εμπιστοσύνη των φιλοξενουμένων μας για την υγειονομική ασφάλεια του καταλύματος μας και ακολουθώντας πιστά τα πρωτόκολλα του υπουργείου, έχουμε προβεί σε αλλαγές του τρόπου λειτουργίας μας που αφορούν όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Συντονιστής σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος :

Ιωάννης Αναστασάκης

Υπεύθυνος για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος:

Έλσα Παπαμαρκάκη

Υπεύθυνος τμήματος  Υποδοχής για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος:

Έλσα Παπαμαρκάκη

Η εκπαίδευση του προσωπικού περιλαμβάνει:

 • Πηγές και τρόπους μετάδοσης του ιού.
 • Διαδικασίες ενημέρωσης των αρμοδίων του καταλύματος και των ίδιων των πελατών.
 • Μεθόδους και επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών.
 • Συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας από το προσωπικό.
 • Μεθόδους και πρακτικές καθαρισμών και απολύμανσης των εντοπισμένων. σημείων με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας.
 • Τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19 .

Για την γενικότερη εύρυθμη λειτουργία το τουριστικό κατάλυμα:

 • Έχει χορηγήσει σε κάθε μέλος του προσωπικού επαρκή Μέσα Ατομικής Προστασίας και εξασφαλίζει τη συνεχή επάρκεια των αποθεμάτων.
 • Τα μέλη του προσωπικού που παρουσιάζουν συμπτώματα σχετικά με την ασθένεια μένουν στο σπίτι και επανέρχονται στην εργασία εάν η εργαστηριακή εξέταση είναι αρνητική. Επίσης, εφόσον μέλος του προσωπικού έρθει σε επαφή με κρούσμα οφείλει να μείνει στο σπίτι. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο εργαζόμενος ειδοποιεί τον υπεύθυνο για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος του καταλύματος.
 • Τήρηση αρχείου καταλύματος και βιβλίου συμβάντων COVID-19.
 • Για τους σκοπούς των δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, ο ξενώνας Γαία τηρεί αρχείο των μελών του προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο κατάλυμα – όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email) – ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Πρωτόκολλο υπηρεσιών Υποδοχής

 • Το προσωπικό της υποδοχής τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVD19 ως εξής:
 • Ενημέρωση επισκεπτών για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που  αυτό έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικό.
 • Παροχή χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, φαρμακεία κτλ  στην  περιοχή.
 • Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας.
 • Υπάρχει ειδικό medical kit για την περίπτωση εμφάνισης περιστατικού, το οποίο περιλαμβάνει γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο laser.
 • Το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει συμπτώματα πελατών και να το αναφέρει αμελλητί στον συντονιστή του σχεδίου δράσης ή στον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος.
 • Στο χώρο της υποδοχής έχουν τοποθετεί συσκευές με αντισηπτικό υγρό για χρήση των επισκεπτών και του προσωπικού.
 • Γίνεται τακτική απολύμανση όλων των επιφανειών της υποδοχής .
 • Έχει γίνει κατάλληλη διαμόρφωση στο χώρο υποδοχής , με κατάλληλη διάταξη των επίπλων και ορθή διαχείριση της ουράς με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής και την αποφυγή συνωστισμού.
 • To Check-in σε υπαίθριο χώρο αν η καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.
 • Υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμή των δαπανών διαμονής, ηλεκτρονικής αποστολής λογαριασμών, τιμολογίων και αποδείξεων.
 • Τα κλειδιά των δωματίων απολυμαίνοντας με ειδικό υγρό και τοποθετούνται σε ειδικά συσκευασίες.
 • Διευρύνεται η διάρκεια check-out και check-in μεταξύ των διαμονών (check out μέχρι τις 11.00 πμ και check in από τις 3.00 μμ). Η μεταβολή αυτή της χρονικής διάρκειας που μεσολαβεί μεταξύ κάθε check in και check out είναι υποχρεωτική για να διασφαλίζεται ότι μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται και απολυμαίνεται επιμελώς, καθώς και ότι ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στα δωμάτια σε μη διαμένοντες.

  Πρωτόκολλο υπηρεσιών ορόφου, δωματίων και κοινόχρηστων χώρων.

 • Τηρείται πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη με αρ.Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ).
 • Εφαρμόζονται οι ειδικές οδηγίες καθαρισμού στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος σύμφωνα με τις αντίστοιχες Οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 • Ενισχύονται οι υπηρεσίες υγιεινής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου» (πχ. πόμολα, πρίζες).
 • Γίνεται καθαρισμός και αερισμός των δωματίων κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ διαμονών.
 • Το προσωπικού καθαριότητας κάνει χρήση των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας (γάντια, μάσκες, ρόμπα, κλειστά παπούτσια). Κατά την εργασία του, το προσωπικό καθαριότητας τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19, δεν καπνίζει και δεν καταναλώνει τρόφιμα ή ποτά.
 • Ο καθαρισμός δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής πραγματοποιείται μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Για το λόγο αυτό καταργείται η καθημερινή αλλαγή ιματισμού και πετσετών, παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη.
 • Πριν το δωμάτιο διατεθεί σε νέο πελάτη υπάρχει διαδικασία σχολαστικού καθαρισμού – απολύμανσης με ατμοκαθαριστή σε όλες τις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου.
 • Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία>70°).
 • Τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής από το προσωπικό κατά τη διαλογή ακάθαρτων λινών με χρήση των ενδεδειγμένων ΜΑΠ (ειδικής ποδιάς μιας χρήσης πάνω από τη στολή, γαντιών και μάσκας).
 • Τα χρησιμοποιημένα υφάσματα, κλινοσκεπάσματα και πετσέτες τοποθετούνται σε ειδικές, κλειστές, σακούλες ή σάκους, προκειμένου να μεταφερθούν στους χώρους πλυντηρίων.
 • Πραγματοποιείται συνεχής έλεγχος τήρησης των απαιτούμενων μέτρων και παράδοσης με τον κατάλληλο τρόπο του ιματισμού από των εξωτερικό μας συνεργάτη.
 • Μεριμνούμε για τη διατήρηση των καθαρών ειδών ιματισμού σε καλή και καθαρή κατάσταση κατά την αποθήκευσή τους και για τη μεταφορά τους στους χώρους χρήση.

Ειδικότερα για το πρωινό εφαρμόζονται τα εξής:

 • Το σερβίρισμα του πρωινού γίνεται πλέον στο τραπέζι του πελάτη και όχι σε μπουφέ.
 • Παροχή απολυμαντικού μέσου χεριών στην είσοδο του χώρου πρωινού και έλεγχος από το προσωπικό ότι χρησιμοποιείται από τους πελάτες .
 • Το σερβίρισμα του πρωινού πραγματοποιείται μόνο από το προσωπικό εστίασης, το οποίο φέρει τα ενδεδειγμένα Μ.Α.Π. και τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19.
 • Σκοπός των μέτρων είναι να μην υπάρχει επαφή του πελάτη με τα φαγητά και τα σκεύη στο μπουφέ.
 • Εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες υγιεινής των τροφίμων για τη μεταφορά τους εντός ξενοδοχείου

 

covid relief